Vòng quay thẻ cào Appota

Vòng Xoay May Mắn
Quay

Lượt chơi gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
p**** Thẻ appota 200k 9-2022
t**** Thẻ appota 500k 9-2022
k**** Thẻ appota 50k 9-20222
l**** Thẻ appota 2 triệu 9-2022
t**** Thẻ appota 300k 9-2022
t**** Thẻ appota 20k 9-2022
b**** Thẻ appota 1 triệu 9-2022
v**** Thẻ appota 200k 9-2022
t**** Thẻ appota 200k 9-2022
q**** Thẻ appota 500k 9-2022
m**** Thẻ appota 300k 9-2022
b**** Thẻ appota 100k 9-2022

VÒNG QUAY KHÁC

Đã quay: 2538 lượt

Đã quay: 4521 lượt

Đã quay: 1832lượt

Đã quay: 1215 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Đã quay: 2483

Đã quay: 15786

Đã quay: 3216

Đã quay: 3216