Vòng quay thẻ cào Bit

Vòng Xoay May Mắn
Quay

Lượt chơi gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
v**** Thẻ bit 20k 9-2022
m**** Thẻ bit 100k 9-2022
p**** Thẻ bit 10k 9-20222
r**** Thẻ bit 1 triệu 9-2022
q**** Thẻ bit 100k 9-2022
t**** Thẻ bit 500k 9-2022
k**** Thẻ bit 2 triệu 9-2022
g**** Thẻ bit 50k 9-2022
n**** Thẻ bit 200k 9-2022
t**** Thẻ bit 50k 9-2022
d**** Thẻ bit 10k 9-2022
b**** Thẻ bit 20k 9-2022

VÒNG QUAY KHÁC

Đã quay: 2538 lượt

Đã quay: 4521 lượt

Đã quay: 1832lượt

Đã quay: 1215 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Đã quay: 2483

Đã quay: 15786

Đã quay: 3216

Đã quay: 3216