Vòng quay thẻ cào Gate

Vòng Xoay May Mắn
Quay

Lượt chơi gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
t**** Thẻ gate 500k 9-2022
t**** Thẻ gate 200k 9-2022
t**** Thẻ gate 50k 9-20222
p**** Thẻ gate 20k 9-2022
m**** Thẻ gate 1 triệu 9-2022
r**** Thẻ gate 20k 9-2022
t**** Thẻ gate 100k 9-2022
q**** Thẻ gate 1tr 9-2022
l**** Thẻ gate 10k 9-2022
t**** Thẻ gate 20k 9-2022
d**** Thẻ gate 100k 9-2022
h**** Thẻ gate 20k 9-2022

VÒNG QUAY KHÁC

Đã quay: 2538 lượt

Đã quay: 4521 lượt

Đã quay: 1832lượt

Đã quay: 1215 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Đã quay: 2483

Đã quay: 15786

Đã quay: 3216

Đã quay: 3216