Vòng quay thẻ cào viettel

Vòng Xoay May Mắn
Quay

Lượt chơi gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
p**** Thẻ cào 50k 9-2022
g**** Thẻ cào 100k 9-2022
t**** Thẻ cào 100k 9-2022
t**** Thẻ cào 500k 9-2022
q**** Thẻ cào 300k 9-2022
b**** Thẻ cào 20k 9-2022
m**** Thẻ cào 50k 9-2022
n**** Thẻ cào 300k 9-2022
d**** Thẻ cào 20k 9-2022
m**** Thẻ cào 10k 9-2022
g**** Thẻ cào 100k 9-2022
t***** Thẻ cào 200k 9-2022

VÒNG QUAY KHÁC

Đã quay: 4521 lượt

Đã quay: 1832lượt

Đã quay: 1215 lượt

Đã quay: 3543 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Đã quay: 2483

Đã quay: 15786

Đã quay: 3216

Đã quay: 3216