Vòng quay thẻ cào Zing

Vòng Xoay May Mắn
Quay

Lượt chơi gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
h**** Thẻ zing 20k 9-2022
k**** Thẻ zing 100k 9-2022
t**** Thẻ zing 50k 9-20222
h**** Thẻ zing 500k 9-2022
m**** Thẻ zing 20k 9-2022
d**** Thẻ zing 200k 9-2022
k**** Thẻ zing 500k 9-2022
a**** Thẻ zing 100k 9-2022
q**** Thẻ zing 50k 9-2022
t**** Thẻ zing 100k 9-2022
d**** Thẻ zing 200k 9-2022
n**** Thẻ zing 100k 9-2022

VÒNG QUAY KHÁC

Đã quay: 2538 lượt

Đã quay: 4521 lượt

Đã quay: 1832lượt

Đã quay: 1215 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Laptop

Đã quay: 2458 lượt

Đã quay: 2483

Đã quay: 15786

Đã quay: 3216

Đã quay: 3216